czwartek, 9 października 2008

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

W dzisiejszej rzeczywistości dofinansowanie z Unii Europejskiej nie jest już problemem. Każdy stosunkowo łatwo może złożyć wniosek o dofinansowanie. jest już wielu specjalistów w tej dziedzinie, są książki, ebooki, można kończyć kursy finansowane z Unii Europejskiej.
Dofinansowanie z UE dla małych firm jest szczególnie istotne i bardzo pożądane, może stanowić istotne źródło rozwoju. Dofinansowania z Unii sa właściwie w zasięgu reki, choć oczywiście trzeba za nimi sobie trochę pochodzić. Jest jednak lepsza alternatywa niż kredyt. Dofinansowanie z Unii Europejskiej można zdoby i moze ono być umożone, może nie być wymagana spłata po spełnieniu określonych warunków, a więc duuuużo lepsze warunki niż kredyt, a w dodatku takie dofinansowanie dla firm moze wymagać spełniania mniej warunków niżotrzymanie krtedytu, który trzba spłacać i to z odsetkami.

wtorek, 1 lipca 2008

Co z tych funduszy?

Gdy tylko Unia Europejska uruchomiła fundusze i dotacje dla Polski to odtąd w Polsce zaczęło kipieć. Bowiem o dziwo wcale nie od pomysłów na to jak wykorzystać te pieniądze z funduszy unijnych, lecz od rozczarowania i stałych niezadowolonych głosów, które pytają dlaczego jego sektor ma jakieś mniejsze szanse na dofinansowanie z Unii niż inne branże. Z jakiego powodu tak mało pieniędzy z funduszy unijnych przewidzianych jest na rozwój na przykład nauki, czy technologii, aż do dotacji na kulturę i oświatę. Jakimś bezsensownym wydaje się być marnotrawstwo funduszy europejskich w szkoleniach. Dużo dyskusji krąży właśnie wokół tego sposobu podejścia.
Właściwie to i tak już nie mamy wpływu na te kwestie, projekty które zostały już wprowadzone w życie przed kilku laty nie zostaną przecież cofnięte, a prawdopodobnie jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest sensowne ich wykorzystanie, nie zaś to co zwykło się robić w naszej, polskiej mentalności - narzekanie.

środa, 18 czerwca 2008

Fundusze unijne dla gmin

Ci, którzy szukają informacji o możliwości pozyskiwania środków unijnych, a głównie w temacie fundusze unijne dla gmin powinni bezwględnie zainteresować się publikacjami stworzonymi specjalnie w tym celu, przez autorów, którzy są praktykami w tej dziedzinie.
Nie chodzi wszak o "zaliczenie" publikacji, lecz o praktyczne, sprawdzone informacji i umiejętności mające pomóc w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych i europejskich.
Na szczęście są na rynku tego typu publikacje i osoby zainteresowane funduszami, oraz ci, którzy w zakresie swoich obowiązków pracowniczych mają pozyskiwanie funduszy unijnych, wypełnianie wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej, powinny koniecznie je posiadać i traktować jako swoiste podręczniki, Szczególnie tam, gdzie w grę wchodzą fundusze unijne dla gmin należy zgromadzić z zapoznać się z praktycznymi publikacjami.

czwartek, 12 czerwca 2008

Dofinansowanie z unii europejskiej

Fundusze pomocowe.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej niezbędne jest przygotowanie i przystosowanie podmiotów gospodarczych działających na naszym rynku rynku do zmian. Istotną rolę w tym procesie odgrywa wsparcie finansowe.
Fundusze europejskie. Fundusze unijne dla gmin.
Polska może liczyć w ramach funduszy strukturalnych. Kluczem do sukcesu w pozyskiwaniu środków unijnych jest bardzo dobre merytoryczne przygotowanie projektu.
Z jednej strony wiąże się z umiejętnym opracowaniem czegoś takiego jak wniosek o dofinansowanie, z drugiej strony natomiast, z fachowym, oraz efektywnym zarządzaniem projektem w trakcie realizacji.

wtorek, 25 marca 2008

Otrzymywanie funduszy

Aż do końca ub.r. polscy beneficjenci otrzymali bez mała 70 proc. dostępnych naszemu krajowi funduszy strukturalnych również niezupełnie 40 proc. alokacji Funduszu Spójności. Fundusze europejskie - na wersja pieniędzy spośród pierwszej puli Rzeczpospolita polska ma dopiero co prawie rok kalendarzowy, spośród drugiej - coraz niby trzy lata. Powyżej raportem o wykorzystaniu środków unijnych dyskutowano w środku parlamencie. Wnioski o dofinansowanie.
Fundusze pomocowe. W grudniu 2007 r. nastąpił ważki ewolucja płatności spośród kont programowych do wnętrza porównaniu spośród pozostałymi miesiącami 2007 r. Fundusze pomocowe - beneficjenci programów 1operacyjnych współfinansowanych spośród funduszy strukturalnych UE otrzymali tytułem refundacji 1,3 mld zł. Wskutek grudniowemu przyspieszeniu beneficjenci otrzymali aż do końca 2007 r. mniej więcej 21,9 mld zł, co stanowi 69,8 proc. alokacji dostępnej na rzecz Lokalny na lata 2004-2006. Przeszły dwanaście miesięcy był pierwszym, do wnętrza którym wewnątrz Polsce równoległe wdrażano programy współfinansowane spośród funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności wewnątrz ramach dwóch perspektyw finansowych 2004-06 plus 2007–13. Wewnątrz pierwszym przypadku – zgodnie spośród zasadami jakimi są fundusze europejskie.

Kapitał ludzki

Fundusze europejskie - w przypadku Kapitału Ludzkiego istnieje możliwość realizowania pewnych specyficznych elementów informatycznych, stanowiących „dodatek” do podstawowych celów projektu. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne dzięki zasadzie cross – financingu. Oczywiście w ten sposób nie będą mogły być realizowane żadne kompleksowe rozwiązania informatyczne, jednakże możliwość takiego „uzupełnienia” może okazać się cenna i warto o niej wiedzieć.
Oczywiście w ten sposób nie będą mogły być realizowane także systemy do monitoringu środowiskowego, systemy bazodanowe, projekty integrujące istniejące systemy informatyczne i bazodanowe oraz wiele innych. W ramach programów centralnych, np. Innowacyjna Gospodarka czy Infrastruktura i Środowisko realizowane będą duże, ogólnopolskie projekty informatyczne i bazodanowe oraz wiele innych.

W przypadku Kapitału Ludzkiego istnieje możliwość realizowania pewnych specyficznych elementów informatycznych, stanowiących „dodatek” do podstawowych celów projektu. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne dzięki zasadzie cross – financingu. Oczywiście w ten sposób nie będą mogły być realizowane żadne kompleksowe rozwiązania informatyczne, jednakże możliwość takiego „uzupełnienia” może okazać się cenna i warto o niej wiedzieć rozumiana idea e-urzędu czy e-usług publicznych, będą mogły być realizowane także systemy do monitoringu środowiskowego, systemy bazodanowe, projekty integrujące istniejące systemy informatyczne skierowane do administracji państwowej. W przypadku Kapitału Ludzkiego istnieje możliwość realizowania pewnych specyficznych elementów informatycznych, stanowiących „dodatek” do podstawowych celów projektu.

Takie rozwiązanie jest dopuszczalne dzięki zasadzie cross – financingu. Oczywiście w ten sposób nie będą mogły być realizowane także systemy do monitoringu środowiskowego, systemy bazodanowe, projekty integrujące istniejące systemy informatyczne i bazodanowe oraz wiele innych. W ramach programów centralnych, np. Innowacyjna Gospodarka czy Infrastruktura i Środowisko realizowane będą duże, ogólnopolskie projekty informatyczne i bazodanowe oraz wiele innych.

środa, 12 marca 2008

Pozyskać dotację unijną

A.dotacje ueczytaj dalejdotacje ue Programy Europejskiego Funduszu Społecznego.od 2008-03-26 do 2008-03-28szczegółyProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – finansowanie i biznes planów,
* analiz finansowo-ekonomicznych,
* pozyskanie kredytu bankowego.

Dla gmin i innych jednostek kwalifikujących się do ubiegania o dotacje unijne.Cele, które mogą być realizowane to między innymi:
* działania inwestycji ze środków Unii Europejskiej - poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do minister rozwoju regionalnego SPRAWDŹ CZY UZYSKASZ DOTACJE

Sprawdź czy Twoja firma może pozyskac dotację z UE Sprawdź czy Twoja firma może ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej - poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do minister rozwoju regionalnego SPRAWDŹ CZY UZYSKASZ DOTACJESprawdź czy.

Sprawdź czy Twoja firma może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich o dotacjach unijnychPrzedsiębiorcy nadal skarżą się na procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie projektu...02.02.200722 stycznia br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, który został przygotowany w odpowiedzi na lokalne potrzeby oraz został dostosowany do indywidualnej specyfiki województwa w toku konsultacji społecznych.
Dotacje na szkolenia

Dotacje dla rolników Fundusze Unijne Dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz doradztwo przy doborze odpowiedniego programu finansującego inwestycje gmin i przedsiębiorstw. W ofercie firmy znajduje się m.in. przygotowywaniu wniosków w ramach Funduszy Strukturalnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą.